Vrtná súprava PVSD

Technické parametre: 

Šírka: 2500 mm
Dĺžka: 9500mm
Výška: 3700mm
Hmotnosť: 23 000kg

- max. hĺbka vŕtania 60m pri koncovom vrtnom priemere 630 mm

- úvodným profilom vŕtania 1020mm je súprava schopná vŕtať až do hĺbky 30m
- vŕtanie priemerom 630/820/1020 mm
- výstroj oceľ, PE a PVC do priemeru 800 mm
- UGI filtre
- vŕtanie v kvartérnych (nespevnených) horninách
(napr. hliny, piesky, štrky a pod.)

Tažká mobilná vrtná súprava na podvozku T815. Vrtná súprava je určená na realizáciu širokoprofilových HG vrtou, Širokoprofilové vrty sú realizované za účelom zásobovania vodou, pre stavebné znižovanie hladiny podzemnej vody, a v neposlednej rade tiež ako čerpacie a vsakovacie studne pre tepelné čerpadlá systému voda – voda. V poslednej dobe má súprava veľké využitie na realizáciu závlahových velkoobjemových studní, ktoré sa najviac využívajú v jarných mesiacoch na protimrazové závlahy.Úvodným profilom vŕtania 1020mm je súprava schopná vŕtať až do hĺbky 30m