Referencie

Naše najvýznamnejšie Referencie

Vŕtané studne a Vodné zdroje
   
2013

 • Obec Závada - Česká republika - Vodný zdroj, hĺbka vrtu 24m - Vŕtanie 1020 / 820 mm budovaný materiál DN 225 mm studničná závitová v kombinácií s lepenými filtrami.
 • Obec Březuvky - Česká Republika - Vodný zdroj, hĺbka vrtu 100m, dovrt 235mm, výstroj 160/7,5mm závitová
 • Obec Jindřichov - Česká Republika - Vodný zdroj, hĺbka vrtu 78m, dovrt 235mm, výstroj 160/7,5mm závitová
 • Lokalita Bzenec - Česká republika, vrt hĺbka 15m - Vŕtanie 1020 mm budovaný materiál  DN 315mm PVC.
   2014
 • Obec Těšetice - Česká Republika - Vodný zdroj, hĺbka vrtu 60m, dovrt 235mm, výstroj 140/5 Eko
 • Obec Valašská Bystrice - Česká Republika - Vodný zdroj, hĺbka vrtu 100 m dovrt 235mm, výstroj 140/5 Eko
 • Obec Vincencov - Česká republika - Vodný zdroj, hĺbka vrtu 60m, dovrt 235mm, výstroj 140/5mm
 • Lokalita Leopoldov Enviral, a.s., vrt 1x10m - Vŕtanie 1020 budovaný materiál DN 500 mm SN 8 v kombinácií s filtrami UGI 630mm
 • Lokalita Tešetice Česká republika, vrt 1x22m - Vŕtanie 1020 budovaný materiál HDPE PE 100 SDR 17 400/29,7mm

Vŕtané studne pre veľkoobjemové závlahy a protimrazové závlahy
   2014

 • Danubius Fruct, spol. s.r.o., vrt hĺbka 30m - Vŕtanie 1020 / 820 mm budovaný materiál DN 500mm PVC – 1ks
 • PD Dunaj rusovce, vrty 2x20m - Vŕtanie 1020 mm budovaný materiál  DN 500 mm PVC
 • Lokalita Orechová Potôň, vrt 1x20m - Vŕtanie 1020 budovaný materiál DN 400 mm SN 12
 • Lokalita Nemšová TJ Kľúčové, vrt 1x13m - Vŕtanie 1020 budovaný materiál DN 315 mm
   2015
 • Danubius Fruct, spol. s.r.o., vrt 1x26,5m - Vŕtanie 1020 mm budovaný materiál DN 500mm PVC – U

 
Studne pre stavebné znižovanie podzemnej vody
   2015

 • Čulenova New City Centre , vrty 2x15m - Vŕtanie 1020mm budovaný materiál DN 500 PVC

 
Tepelné čerpadlá - Typ: Zem – Voda; Voda – Voda
   2014

 • Stavba BAUHAUS Pharos Bratislava, vrty 3x9m - Vŕtanie 1020 budovaný materiál DN 400 mm
 • Lokalita Chalúpková ulica Apolka, vrty 2x12m - Vŕtanie 1020 budovaný materiál DN 400 mm

   2015

 • CITY ARENA Trnava, vrty 18x22m - Vŕtanie 1020/820mm budovaný materiál DN 400 PVC – U

 
IG vrty, monitorovacie a sanačné vrty
   2014

 • Litovel - Nasoburky, skládka komunálneho odpadu, Česká republika
 • Obec Suchdol - Česká republika - Vodný zdroj, monitorovacie vrty

   2015

 • Ivachnová - Sanácia envyromentálnych záťaží, EPS Biodegradace
 • Bratislava VW, výrobný závod – monitorovacie vrty
 • Hluk, fa Visteon, Česká republika – monitorovacie vrty