O firme


 
 
S novými súpravami prišli do spoločnosti aj noví zamestnanci ktorí so sebou priniesli viac ako 30 r. skúsenosti  v zhotovovaní vrtov v oblasti hydrogeológie, inžinierskej a stavebnej geológie. Týmto sa spoločnosť Vrty, s.r.o. stala jednou z mála fi riem na Slovensku, ktoré sú vďaka svojej technike schopné vŕtať  od priemeru 115 mm až do priemeru 1020 mm a max vrtná schopnosť sa pri priemere 245 mm zastavuje na hĺbke 150 m.

Pôsobí na trhu od roku 2010 s malou kompaktnou pásovou vrtnou súpravou KB 10. Vzhľadom na  narastajúci dopyt po vŕtaných studniach a vrtov pre tepelné čerpadlá spoločnosť na jeseň roku 2012 zakúpila univerzálnu vrtnú súpravu na podvozku Mercedes Unimog a o 3 mes. neskôr ťažkú drapákovú súpravu PVSD – R na podvozku T 815.

 ... viac foto v našej galérii