Oznamy

Naša spoločnosť realizuje projekt Nákup vrtnej súpravy na pásovom podvozku (kód projektu: IROP-CLLD-P782-511-003-005) podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.
Hlavným cieľom projektu jenákup inovatívnej technológie – vrtnej súpravy na pásovom podvozku, ktorá bude slúžiť na vŕtanie sond pre tepelné čerpadlá, vŕtanie studní, realizáciu mikropilotážnych, jadrových a ďalších vrtov používaných v stavebníctve, inžinierskej geológii a hydrogeológii.
Výška podpory:  99 844,80 €

Obstaranie vrtnej súpravy na pásovom podvozku