Služby v oblasti vrtov

Realizácia vŕtanej studne:
Spoločnosť Vrty, s.r.o. prevádza vrtné práce týmito metódami:

Vŕtanie nasucho:

 • vŕtanie šnekom
 • jadrové vŕtanie
 • vŕtanie drapákom

Vŕtanie vodným výplachom
Rotačné príklepové vŕtanie
Rotačné príklepové vŕtanie systém Max bit

 
 
Postup pri realizácií vŕtanej studne:

 • Vytýčenie vodného zdroja (ak je potrebné), prútkarom, prípadne hydrogeológom.
 • Vyvŕtanie studne na vytýčenom mieste.
 • Vystrojenie studne, použitie normovaných materiálov atestovaných na pitnú vodu a tlak podľa skutočne realizovanej hĺbky vrtu.
 • Obsypanie studničnej rury, filtračným štrkom frakcie 3/4 mm, 4/8mm.
 • Utesnenie vrtu, používa sa pre potreby zásobovania domácností pitnou vodou. Slúži na oddelenie povrchových vôd, ktoré sú v mnohých prípadoch znečistené, od vodných zdrojov respektíve zvodnelých terás.
 • Vyčistenie vrtu a čerpacia skúška, každý vrt po vystrojení a obsypaní sa musí začerpať, Pri čerpacej skúške sa zisťuje skutočná výdatnosť vrtu. V prípade potreby sa vrt môže taktiež vyčistiť vzduchom.

Studne na kľúč: Po skutočne realizovanej hĺbke vrtu a zistení skutočnej výdatnosti studne dokážeme navrhnúť a namontovať komplet čerpaciu techniku.

Vrty pre tepelné čerpadlá:

 • Systém: zem – voda.
 • Vŕtanie vodným výplachom, prípadne rotačné príklepové vŕtanie do max. hĺbky 150m, osadenie geotermálnou vertikálnou sondou, zaílovanie vrtu, tlakové skúšky.
 • Systém: voda – voda.
 • Vŕtanie širokoprofilovou drapákovou súpravou do max. priemeru 1020mm.

Kamera do vŕtaných studní:
Ako doplnkové služby poskytujeme Kamerové skúšky pre vŕtané studne do max hĺbky 200m a do priemeru potrubia min 110mm. Kamera disponuje dvoma objektívmi kde sme schopný súčasne kontrolovať  spodný a bočný pohľad na kontrolu perforácie a spojov vo vrtoch.

Čistenie vodovodného potrubia:
Naša spoločnosť takisto disponuje zariadením na mechanické čistenie vodovodného potrubia/ OCEL, Kamenina, plast/. Čistenie je realizované voľným nástrojom s vysielačom za pomoci tlaku vody v potrubí, pričom priemer potrubia je od 150mm až do 600mm pri jednotnom priemere sme schopný realizovať čistenie až do vzdialenosti 5 000m.