Ako nemá vypadať realizácia vŕtanej studne

Vŕtanie studní by mala realizovať len špecializovaná firma s profesionálnymi vrtnými súpravami na to určenými. Bohužiaľ nie vždy to tak je. Tieto fotky sú tomu dôkaz, síce je to profesionálna vrtná súprava, ale NIE NA VŔTANIE STUDNÍ, ale na vŕtanie v lome pre odstrel dynamitu. Súprava nie je vybavená tak ako vrtná súprava na vŕtanie studní a tým pádom veľakrát je výsledok vŕtanej studne NEISTÝ!!!