Vrtná súprava Wirth ECO

Technické parametre: 

Súdržné horniny
(hliny, íle, skalnaté a poloskalnaté podložie, a pod.) - max. hĺbka vŕtania 150 m pri koncovom vrtnom priemere 245 mm - vŕtanie priemerom 150/190/220/245 mm - výstroj nerez, PE, PVC - Eko, lepené fi ltre do priemeru 160mm

Nesúdržné horniny
(hliny, piesky, štrky a pod.) - max. hĺbka vŕtania 30 m pri koncovom vrtnom priemere 324 mm - vŕtanie priemerom 178/219/273/324 mm - výstroj oceľ, nerez, PE, PVC - Eko do priemeru 250 mm - UGI fi ltre, lepene fi ltre 

Vŕtanie priebežným pažením
- max. hĺbka 50 m pri vrtnom priemere 178 mm

Vŕtanie studní a vrty pre tepelné čerpadlá zaisťuje spoločnosť VRTY, s.r.o.  pomocou mobilnej vrtnej súpravy na podvozku Mercedes Unimog. Ide o univerzálnu vrtnú súpravu s možnosťou vŕtania v akomkoľvek podloží až do hĺbky 150 m a do max priemeru 324 mm.